Litterære folkehøringer: Vand

GIV NATUREN STEMME - de litterære folkehøringer 

Skovene brænder, havene stiger, jorden pines og luften gisper efter vejret. Klimakrisen er en realitet og naturen kalder. Hvordan kan vi lære at lytte til den? Hvilke sanser må vi skærpe? 

Kan vi give naturen stemme? En stemme, der måske også bør tælle politisk? 

Arrangementet er gratis, men reservér gerne plads.

Dagens tema 

Vand kan være dammens kredsløb eller havets voldsomhed. Det kan være regnen og det forhold, at træer i større regnskovsområder tilsyneladende er med til at styre vejret. Det kan være floderne, der har været handelsruter og som gjorde det antikke Ægypten til en stormagt. Det kan være supertankernes centrale rolle for den globale handelsudveksling af varer eller de tankere, der ligger til ophug, som varetages af fattige mennesker under elendige forhold. Det kan være floden, man (ikke) kan bade i to gange. Den evige strøm af tilblivelse og forfald. Eller Nestle’s forsøg på at privatisere regnvand.

Videnskabelig ekspert

Michael Kjær er kunsthistoriker og postdoc ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU og Louisiana Museum of Modern Art. Hans aktuelle forskningsprojekt forsøger – i et samarbejde mellem kunsthistorie, billedkunst og marin geofysik – at udvikle nye måder at sanse akvatiske miljøer på. Projektet samarbejder med det marine forskningscenter CAGE i Tromsø, hvor det deltager i forskningstogter i Norskehavet. 

Forfatterne 

Peder Frederik Jensen, f. 1978, er dansk forfatter og debattør. Jensen har skrevet flere romaner, senest Det Danmark du kender fra 2020, der handler om politik og udkantsdanmark. Jensen har tidligere været taleskriver for Lea Wermelin, forhenværende miljøminister.

Den litterære folkehøring

Til en folkehøring har vi mulighed for at blive klogere på et problemfelt og kvalificere vores mening i samtale med andre, inden vi tager stilling til store samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål. Med andre ord hvad mener vi, når vi har haft mulighed for at tænke os om og har haft mulighed for at opsøge viden og blive klogere på emnet? 

For at gøre os klogere på emnerne, har vi inviteret videnskabelige eksperter og skønlitterære forfattere til Albertslund for at give deres bud på, hvordan vi kan og må forstå naturen og vores plads i verden. Og derigennem passe bedre på kloden. Eksperterne har deres specialviden på området, men forfattere kan reflektere over denne viden og gøre den eksistentielt nærværende. 

Både kunsten og videnskaben må anvendes, når vi vil lytte til naturen og give den stemme. 

Deltagerne vender tankerne i fællesskab og alle får mulighed for at komme til orde, snakke med hinanden, eksperterne og med forfatterne. Sammen søger vi fælles forståelse og svar på svære spørgsmål. Forårets fire litterære folkehøringer har alle natur, natursyn og bæredygtighed som tema. De er inddelt efter de fire naturelementer, ild, luft, vand og jord. 

De litterære folkehøringer er et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og foregår i samarbejde mellem Albertslund Bibliotek, Glostrup Bibliotek, Albertslund Verdensmål Center, Bedsteforældre for Klimaaktion Albertslund, Dansk Naturfredningsforening Glostrup og Center for Applied Ecological Thinking. Glostrup Bibliotek vil afholde to litterære folkehøringer til efteråret.