Center for Applied Ecological Thinking

Center for Applied Ecological Thinking (CApE) er et videnscenter, hvor humanistisk forskning skal bringes i spil ifm. den grønne omstilling og kunne tilgås som en ressource blandt de mange grønne aktører, der søger nye og dybdegående forandringer. Det kan fx være inden for etik, kommunikation, æstetik, kultur og historie.

Nøgleordene i centrets navn er ’applied thinking’ - ’anvendt tænkning’. Det indebærer, at centrets forskning skal være tæt knyttet til konkrete problemer i samfundet ift. økologi og bæredygtighed.

Centret er oprettet i 2021 og hører under Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, men centrets forskning og aktiviteter trækker på forskningsområder og forskere på tværs af Det Humanistiske Fakultet.

Podcast

Med denne podcast udvider vi samtalen om biodiversitet og klimakrise med æstetiske, etiske, historiske og kulturelle perspektiver. Det gør vi ved at invitere tænkere, praktikere, interessenter og forskere på tværs af forskellige områder inden for humaniora og via foredrag, samtaler, foredrag og workshops, som vi deler med dig lige her i podcasten.

Lyt til Økotanker.

Støttet af

Center for Applied Ecological Thinking er oprettet på baggrund af en jubilæumsbevilling på 34,4 millioner kroner fra V. Kann Rasmussen Foundation.

Vores håb er, at Center for Applied Ecological Thinking (...) bliver en anderledes stemme i den demokratiske debat om den grønne omstilling. Vi ønsker at stille nye og anderledes spørgsmål for at skabe en balance og få det bedste fra alle vores videnskaber.

Astrid Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand for V. Kann Rasmussen Foundation