Center for Applied Ecological Thinking

Center for Applied Ecological Thinking (CApE) er et nyt videnscenter, hvor humanistisk forskning skal bringes i spil ifm. den grønne omstilling og kunne tilgås som en ressource blandt de mange grønne aktører, der søger nye og dybdegående forandringer. Det kan fx være inden for etik, kommunikation, æstetik, kultur og historie.

Nøgleordene i centrets navn er ’applied thinking’ - ’anvendt tænkning’. Det indebærer, at centrets forskning skal være tæt knyttet til konkrete problemer i samfundet ift. økologi og bæredygtighed. 

Centret er oprettet i 2021 og hører under Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, men centrets forskning og aktiviteter vil trække på forskningsområder og forskere på tværs af Det Humanistiske Fakultet.

Læs mere om centret.

Centrets aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttet af

Center for Applied Ecological Thinking er oprettet på baggrund af en jubilæumsbevilling på 34,4 millioner kroner fra V. Kann Rasmussen Foundation.

Vores håb er, at Center for Applied Ecological Thinking (...) bliver en anderledes stemme i den demokratiske debat om den grønne omstilling. Vi ønsker at stille nye og anderledes spørgsmål for at skabe en balance og få det bedste fra alle vores videnskaber.

Astrid Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand for V. Kann Rasmussen Foundation