Verdensomsorg og klimakrise: Æstetik

CApE Festival

Se hele programmet for CApE Festival Verdensomsorg og klimakrise.

Program

Alt foregår på dansk og er offentligt og gratis. 

09:00 - 09:15 Velkomst ved Mikkel Krause Frantzen og Ditte Winther-Lindqvist 
09:15 - 10:00 Ingen tings økologi – Om kosmisk ornamentering og bevægelsen af det hele hos Georges Bataille og Inger Christensen
Foredrag ved Jon Auring Grimm (AU)
10:00 - 10:15 Pause
10:15 - 11:45

Hvad vi vælger at vise - optimistiske fortællinger om  klima- og biodiversitetskriser
Foredrag og filmvisning ved Phie Ambo (dokumentarist og underviser på Den Danske Filmskole)

11:45 - 12:45 Frokost  
12:45 - 13:15

Omsorgskrise & klimakrise i litteraturen
Foredrag ved Isak Winkel Holm

13:15 - 13:45

Fra fremtidig omsorg til omsorg for fremtiden
Foredrag  ved Gregers Andersen (AAU)

13:45 - 14:15

Samtale mellem Isak Winkel Holm og Gregers Andersen
Modereret af Mikkel Krause Frantzen

14:15 - 14:30 Kaffe og kage 
14:30 - 16:00 Ømhedsaktivistisk
Workshop ved Ida Bencke, Olivia Lund, Dea Antonsen, Anna Rieder og Sidsel Welden
21:00

Who’s Afraid of Gender? - Offentligt foredrag med Judith Butler
(in english). Stadsbiblioteket, Malmö

Tilmelding

Tilmeld dig arrangementet

CApE Festival er en humanistisk festival om aktivisme og følelser, pædagogik og bæredygtighed, æstetik og økologi – der kulminerer med en åben forelæsning af Judith Butler om ”Climate Sorrow”. 

Klimakrisen kalder på nye samtaler og samarbejder på tværs af fagfelter og discipliner. Derfor har vi inviteret forskere, praktikere, kunstnere og aktivister til at deltage i vores festival, der består af foredrag, paneldebatter, workshops, sorggruppe, filmfremvisning og oplæsning. Vi håber at skabe et åbent og nysgerrigt rum, hvor der både er plads til at tale om følelser og til praksisbaserede og forskningsinformerede samtaler, der skal gøre os klogere, pege på dilemmaer og frem for alt inspirere til kollektiv handling.  

Vores festival løber af stablen fra mandag den 1. maj til torsdag den 4. maj og finder sted på hhv. Center for Applied Ecological Thinking (mandag og onsdag), DPU (tirsdag) og KUA/KU (torsdag).  

En oplæsning ved Ursula Andkjær Olsen, Sheküfe Tadayoni Heiberg, Alexandra Moltke Johansen og Peder Frederik Jensen vil foregå på Husets Teater tirsdag den 2. maj, fra 17-19. 

Se også Verdensomsorg og klimakrise: Aktivisme

Som afslutning på festivalen afholder Judith Butler en offentlige forelæsning - ”Climate Sorrow” – på Søndre Campus torsdag d. 4. maj fra kl. 16-18.